Proto jsme LILA: Leidenschaft, Ideen, Lösungen, Anschpruch.
S nadšením a nápady vyvíjíme řešení pro náročné.

Beton: prostě LILAKonstrukce nádrží jsou z kvalitních železobetonových prefabrikátů s řadou stavebních a uživatelských výhod:

  • Rychlá a jednoduchá montáž
  • Možnost výstavby i v nepříznivých klimatických podmínkách
  • Přejezdná konstrukce bez dalších stavebních úprav
  • Základová spára (hloubka uložení) do 6m bez potřeby statického posudku
  • Ve většině případů není nutná základová deska, běžně se osazuje na štěrkové lože
  • Zaručená vodotěsnost bez dodatečné hydroizolace

Prefabrikáty jsou standardně zhotoveny z vodotěsného betonu C40/50- XA1. Pro jiné stupně vlivu prostředí  lze vyrobit  XA2, XA3 nebo XF4.